Przejdź do treści

Kwestionariusze Polskiego Atlasu Etnograficznego nr 7 z lat 1969-1976 pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, syg. K7 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Tytuł

Kwestionariusze Polskiego Atlasu Etnograficznego nr 7 z lat 1969-1976 pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, syg. K7 (Archiwum PAE w Cieszynie)