Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Cyfrowego Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Cyfrowego Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego.

  • Data publikacji strony internetowej: .
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Niektóre dokumenty archiwalne nie są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością tej strony internetowej prosimy o kontakt:

Anna Nawrot

email: anna.nawrot@us.edu.pl

telefon: +48 32 359 19 10

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis problemu i najwygodniejszy dla Ciebie sposób jego rozwiązania.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Budynek B, ul. Bielska 62,  Cieszyn

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Do budynku można dostać się jednym z trzech wejść:

  • Wejście główne. Zewnętrzne schody: 28 stopni, szerokość: 4,5 m, pozbawione poręczy. Masywne drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Po wejściu do budynku również trzeba pokonać wewnętrzne schody.
  • Wejście boczne od strony kampusu. Drzwi otwierane ręcznie, przed drzwiami jest kilka schodów.
  • Wejście ze zniwelowanymi barierami architektonicznymi. Znajduje się ze strony parkingu. Przy schodach umieszczono podjazd z poręczami po obu jego stronach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest czterokondygnacyjny: piwnica, parter, piętro, poddasze.

Wjazd do budynku dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest od strony parkingu z poziomu parteru wprost do windy. W budynku znajduje się winda, której drzwi otwierają się automatycznie. Winda dojeżdża na każde piętro.

Na partnerze umieszczona jest tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku oraz tablica wizualizująca rozkład budynków w Kampusie Cieszyńskim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1, parter, piętro 1.

Na drzwiach wewnętrznych, nad klamką umieszczone są tabliczki informujące w alfabecie Braille’a o numerze i funkcji pomieszczenia.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Dojazd do parkingu od ul. Paderewskiego. Miejsce dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są bezpośrednio przy budynku. Parkowanie na nich jest bezpłatne.

Dane kontaktowe w kwestii dostępności architektonicznej

W przypadku problemów i pytań związanych z dostępnością architektoniczną budynku prosimy o kontakt:

Jacek Świerczek

email: jacek.swierczek@us.edu.pl

telefon: +48 33 854 64 51

Dodakowe informacje na temat dostępności architektonicznej można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.