Przejdź do treści

Przeglądaj wystawy7

Starszy mężczyzna stoi oparty plecami o szafę i opowiada coś młodym ludziom znajdującym się w Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego.

Dorobek pracowników Polskiego Atlasu Etnograficznego (Cieszyn)

Od 1998 roku cieszyńską pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego tworzą trzy osoby: dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki (obecnie emerytowany), dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ, dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ. W latach 2011-2017 w zespole atlasowym była również mgr Edyta Diakowska-Kohut…

Bartłomiej Chromik.jpg

Uczestnicy projektu "Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I "

W projekcie uczestniczy 10 osób, z czego 4 głównych wykonawców (dr Agnieszka Pieńczak, dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki, mgr Joanna Koźmińska, mgr Edyta Diakowska-Kohut).

Obrona jednej z seminarzystek prof. Kłodnickiego (18 maj 2012).jpg

Prace dyplomowe oparte na materiałach PAE

W latach 2002-2021 na cieszyńskiej etnologii opracowano blisko 70 prac dyplomowych, opartych na materiałach źródłowych PAE.

zielnikiIMG_6226_foto Julia Agnieszka Szymala.jpg

Zbiory Pracowni PAE w Cieszynie - przebieg pierwszego etapu digitalizacji i opracowania naukowego materiałów PAE

Specyfika zbiorów Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego Zbiory cieszyńskiej Pracowni PAE są bogate i różnorodne. Obejmują wielotysięczne kwestionariusze, ankiety, fotografie, mapy oraz inne archiwalia stanowiące istotną część dorobku etnologicznego, dokumentując dziedzictwo kulturowe wsi…

Zrzut ekranu 2023-10-27 144536 SPBL, 1.jpg

Piszą o nas

Informacje o Polskim Atlasie Etnograficznym w mediach.    

Plakat.jpg

Konferencje naukowe poświęcone Polskiemu Atlasowi Etnograficznemu

Chromik.jpg

Uczestnicy projektu "Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II"

W projekcie uczestniczy 8 osób, z czego 4 głównych wykonawców (dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ; dr hab. Zygmunt Kłodnicki, prof. UŚ; mgr Joanna Koźmińska, dr Bartosz Chromik)