Przejdź do treści

Prace dyplomowe oparte na materiałach PAE

W latach 2002-2021 na cieszyńskiej etnologii opracowano blisko 70 prac dyplomowych, opartych na materiałach źródłowych PAE.