Promotor prac licencjackich:

  • 2011, Jurczyk Anna: Transport narzędzi rolniczych za pomocą sań i włóków, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. Recenzent: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki
  • 2011, Probst Izabela: Sposoby użytkowania bydła i koni na polskiej wsi (w świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. Recenzent: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki
  • 2011, Krużołek Dagmara: Przechowywanie ziarna oraz innych produktów w komorach i na strychach (w oparciu o materiały Polskiego Atlasu Etnograficznego), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. Recenzent: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki
  • 2011, Łacek Magdalena: Występowanie żaren w Polsce, ich typy i zastosowanie (w oparciu o materiały Polskiego Atlasu Etnograficznego), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn. Recenzent: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki