Obrona jednej z seminarzystek prof. Kłodnickiego (18 maj 2012).jpg

Fot. Obrona magistrantki prof. Kłodnickiego. Cieszyn, 12 maj 2012 (archiwum PAE)

Promotor prac magisterskich:

 • 2001, Żwak Sylwia:  Reliktowe wierzenia i wątki folklorystyczne o pochodzeniu dzieci. Praca napisana w oparciu o materiały Polskiego Atlasu Etnograficznego i Atlas der Deutschen Volkskunde, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2002, Drożdż Anna:Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2002, Lebeda Agnieszka:Wiedza i wierzenia ludowe w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2002, Uchwat Renata:Rola babki, babiącej w zwyczajach i obrzędach urodzinowych na obszarze Polski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2003, Gruszka Sabina:Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z okresem ciąży, narodzinami dziecka i okresem niemowlęctwa w tradycyjnej kulturze wsi polskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2003, Zagrobelny Dariusz:Zwyczaje i wierzenia związane z wychowaniem dziecka w tradycyjnej kulturze wsi polskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2004, Jędrusik Marzena:Grzyby i rośliny dziko rosnące w pożywieniu wsi, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Cieszyn
 • 2006: Golasowska Elżbieta:Przygotowania do ślubu kościelnego w obrzędowości weselnej w Polsce, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006: Łaszczyk Iwona:Potrawy i napoje podawane podczas wesel w społecznościach wiejskich na podstawie materiałów badawczych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006: Łaszczyk Danuta:Organizacja wesela w tradycyjnych społecznościach wiejskich na podstawie materiałów badawczych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007: Gawlas Beata:Rola bydła i koni w gospodarce rolnej w I połowie XIX i II połowie XX wieku w Polsce, w świetle materiałów PAE, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007: Kałuża Magdalena:Funkcje pomieszczeń w chałupach wiejskich w Polsce w I połowie XX wieku, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007: Woźnik Sylwia:Wypiek chleba w tradycyjnej kulturze polskiej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2008: Diakowska Edyta:Wyobrażenia ludowe o postaci śmierci i duszy w polskiej kulturze tradycyjnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2008: Kopp Przemysław:Rola i znaczenie kumów w obrzędowości urodzinowej w Polsce (w świetle materiałów Pracowni PAE), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2010: Kocemba Dariusz:Zwyczaje i obrzędy urodzinowe w Polsce. Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy w połogu (na podstawie materiałów Pracowni polskiego Atlasu Etnograficznego), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2010: Nykiel Konrad:Gotowanie na otwartym ogniu w tradycyjnej kulturze wsi polskiej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2013: Fitkowski Łukasz:Użytkowanie roślin dziko rosnących w przygotowaniu pożywienia wiejskiego w Polsce, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn

Promotor prac licencjackich:

 • 2006, Długołęcka Magdalena: Zwyczaje, obrzędy i przysłowia związane z siewem zbóż w Polsce (w świetle materiałów Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn.
 • 2006, Donocik Magdalena: Nadawanie imion w tradycyjnych społecznościach wiejskich w świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006, Kopp Przemysław: Wybór kumów w polskich społeczeństwach wiejskich w świetle materiałów Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006, Mazurek Małgorzata: Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną i osoby z nią się stykające w oparciu o materiały Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006, Nowakowski Łukasz: Zabezpieczanie dzieci przed urokiem w tradycyjnych społecznościach wiejskich w Polsce według materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2006, Widenka Mikołaj: Dawne sposoby prania w Polsce według materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Bisaga Katarzyna: Kwiaty, liście, łodygi, kłącza, bulwy i korzenie roślin dziko rosnących, jako pożywienie ludności wiejskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Biskup Katarzyna: Jaja w obrzędowości wielkanocnej na terenie Polski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Dragan Wioletta: Garncarstwo i ceramika ludowa w świetle badań Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego w latach 1964-1969, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Guba Daria: Polewki kwaśne w polskiej kulturze ludowej na przykładzie barszczu, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Mendala Magdalena: Obrzędowość okresu letniego przesilenia w Polsce, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Najuch Jolanta: Przetwórstwo i spożywanie mleka w polskiej kulturze tradycyjnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
 • 2007, Pietraszek Olga: Dynamika zmian kulturowych wybranych elementów stroju na podstawie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego, Cieszyn
 • 2008, Stanik Jakub: Żarna rotacyjne – narzędzia do przemiału zbóż w Polsce (na podstawie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego), Cieszyn