Przejdź do treści

Różne znaczenia słowa „krzyć się” / Different meaning of the word „krzyć się” (ripen, crumble) (mapa 20, karta X)

[stan na podstawie materiałów z lat 1955-1959]

Tytuł

Różne znaczenia słowa „krzyć się” / Different meaning of the word „krzyć się” (ripen, crumble) (mapa 20, karta X)

[stan na podstawie materiałów z lat 1955-1959]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; żyto ; krzyca ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje różne znaczenia słowa „krzyć się” ; zawarto na niej następujące informacje: Wsi, w których słowo "krzyć się" oznacza. 1 - wykruszanie się ziarna z kłosa, 2 - wyrastanie z jednego ziarna kilku kłosów, 3 - wsi, w których nie stwierdzono używania słowa "krzyć się" w wyżej wymienionych znaczeniach

Twórca

Hofman-Liandzis, Krystyna

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0037_01>

Zasięg

ogólnopolski