Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/19.10.XIV/01-02 - Kartuzy

Tytuł

Ankieta PAE/A1/19.10.XIV/01-02 - Kartuzy

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; owoce ; nazwy gwarowe ; 1948 ; Kartuzy (ok. Gdańska)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: łopucha, zajęczy plewer?, zajęcza koniczyna, czarna jagody, borówki, jeżyny "jeżene", "jochene" (jagody?), szczów (szczaw), leszczyna

Twórca

Majkowska, Franciszka

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1948

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_19.10.XIV_01> , <PAE_A1_19.10.XIV_02>

Zasięg

Kartuzy (sygnatura PAE: 19.10.XIV)

Mapy