Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/19.28.X/01-02 - Wróblew (ok. Wielunia)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/19.28.X/01-02 - Wróblew (ok. Wielunia)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; łodygi ; główki kwiatowe ; nazwy gwarowe ; 1948 ; Wróblew (ok. Wielunia)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), "modrok" (chaber bławatek - Centaurea cyanus L.)

Twórca

Biliński, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1948

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_19.28.X _01> , <PAE_A1_19.28.X _02>

Zasięg

Wróblew, ok. Wielunia (sygnatura PAE: 19.28.X)

Mapy