Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/20.32.XVI/01-02 - Miechowice (ok. Bytomia)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/20.32.XVI/01-02 - Miechowice (ok. Bytomia)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; łodygi ; owoce ; jagody ; drzewa ; grzyby ; nazwy gwarowe ; 1948 ; Miechowice (ok. Bytomia)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: pokrzywa (pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica L.), lebioda (komosa biała - Chenopodium album L.), szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), zajęcza kapusta (szczawik zajęczy - Oxalis acetosella L.), jarzębina (jarząb zwyczajny - Sorbus aucuparia L.), ostrężnica - jeżyna, malina (malina właściwa - Rubus idaeus L.), pozimka - poziomka (poziomka pospolita- Fragaria vesca L.), borówka - jagody (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), buk (buk pospolity, buk zwyczajny - Fagus sylvatica L.), ogniszczka? (rzodkiew świrzepa, łopucha - Raphanus raphanistrum L.), bruski (jagody), dzika róża, leska? (leszczyna pospolita - Corylus avellana L.), prawik (borowik), brzozok, gniewus, liszka, zajączok, żenlok?

Twórca

Chrobok, Ludwik

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1948

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_20.32.XVI_01> , <PAE_A1_20.32.XVI_02>

Zasięg

Miechowice, ok. Bytomia (sygnatura PAE: 20.32.XVI)

Mapy