Przejdź do treści

Kwestionariusz PAE/K8/37.32.XI/01 - Zawady (ok. Tomaszowa Lubelskiego)

Tytuł

Kwestionariusz PAE/K8/37.32.XI/01 - Zawady (ok. Tomaszowa Lubelskiego)

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; zapowiedzi śmierci ; zawiadamianie o śmierci ; oznaczanie domu żałoby ; mycie zmarłego ; dar ; dar dla zmarłego ; czuwanie przy zmarłym ; odwiedzanie zmarłego ; role obrzędowe ; pieczywo obrzędowe ; strój ; ubiór zmarłego ; strój żałobny ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; pogrzeb ; obrzędy towarzyszące grzebaniu zmarłego ; uczta ; stypa ; dzień zaduszny ; obdarowywanie żebraków ; dary dla zmarłych ; żałoba ; trumna ; kultura duchowa ; demonologia ; wygląd demonów ; przestrzeń ; zajęcia demonów ; etos ; religijność ludowa ; obiekty przestrzenne ; cmentarz ; grób ; nazwy gwarowe ; lata 70. XX wieku ; Zawady (ok. Tomaszowa Lubelskiego) ; woj. lubelskie

Opis

kwestionariusz PAE dotyczy wybranych elementów związanych z obrzędowością pogrzebową: I. zapowiedzi śmierci, II. środki zapobiegające ciężkiemu konaniu, III. wyobrażenia ludowe o śmierci i duszy, IV. ubiór zmarłego, VI. puste noce i inne zwyczaje przy zwłokach, VII. zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz, VIII. poczęstne na pogrzebie, reliktowe formy stypy, IX. przestrzeganie żałoby, X. grób i opieka nad nim, XI. święta zmarłych, XII. trumna

Twórca

Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

lata 70. XX wieku

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja kwestionariuszy Polskiego Atlasu Etnograficznego nr 8 z lat 1969-1977 pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, syg. K8 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

maszynopis ; rękopis

Identyfikator

syg. <PAE_K8_37.32.XI_01>

Zasięg

Zawady (ok. Tomaszowa Lubelskiego) (sygnatura PAE: 37.32.XI)

Mapy