Przejdź do treści

Obrzędowe wywracanie sprzętów i wozu w związku z wyprowadzaniem zwłok / Ritual overturning of appliances and a cart associated with leading the corpse out (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Obrzędowe wywracanie sprzętów i wozu w związku z wyprowadzaniem zwłok / Ritual overturning of appliances and a cart associated with leading the corpse out (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; odwracanie sprzętów ; działanie magiczne

Opis

mapa ukazuje zwyczaj obrzędowego wywracania sprzętów i wozu w związku z wyprowadzaniem zwłok ; zawarto na niej następujące informacje: Czynności wykonywane ze sprzętami, na których spoczywała trumna (po jej wyniesieniu): 1 – wywracają je, 2 – siadają na nie, 3 – myją je, 4 – poruszają nimi, 5 – sypią na nie zboże, 6 – po powrocie z cmentarza wywraca się wóz, na którym wieziono zmarłego.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 126 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0406_01>

Zasięg

ogólnopolski