Przejdź do treści

Zwyczaj trzykrotnego popędzania i zatrzymywania koni przed wyruszeniem konduktu pogrzebowego / The custom of triple rushing and stopping the horses before starting the funeral procession (mapa 36)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Zwyczaj trzykrotnego popędzania i zatrzymywania koni przed wyruszeniem konduktu pogrzebowego / The custom of triple rushing and stopping the horses before starting the funeral procession (mapa 36)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; kondukt pogrzebowy ; działanie magiczne

Opis

mapa ukazuje zwyczaj trzykrotnego popędzania i zatrzymywania koni przed wyruszeniem konduktu pogrzebowego ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – zwyczaj istniał jeszcze po II wojnie światowej, 2 – zwyczaj zanikł w okresie I wojny światowej. 

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 135 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0408_01>

Zasięg

ogólnopolski