Przejdź do treści

Zbieranie i spożywanie grzyba gołąbek cukrówka (Russula Alutacea/ Gathering and consumption of fungi: sweet russula (Russula Alutacea) (mapa 312, karta CLXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Zbieranie i spożywanie grzyba gołąbek cukrówka (Russula Alutacea/ Gathering and consumption of fungi: sweet russula (Russula Alutacea) (mapa 312, karta CLXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; rośliny ; grzyby ; gołąbek cukrówka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zbieranie i spożywanie grzyba gołąbek cukrówka; zawarto na niej następujące informacje: A. Zebrane grzyby spożywają. 1 – gotowane jako zupy lub duszone, 2 – smażone na tłuszczu (potrawa nowsza, występuje sporadycznie), 3 – pieczone na blasze (na „blacie”), 4 – konserwowane przez zasolenie lub marynowanie, 5 – konserwowanie przez suszenie. B. Zgeneralizowane zasięgi nazw gwarowych gołąbka cukrowego. 6 – „gołąbek”, „gołąbek cukrowy”, „gołąbek sosnowy”, „hołubinka” (na zachodzie rezultat przeniesień po II wojnie światowej), 7 – „czerwonka” i podobne, 8 – „surojadka”, „surowiatka”, „surojeżka”, „seroiszka” i pokrewne, 9 – bedłka. C. Inne sporadycznie występujące nazwy: od koloru kapelusza (por. pkt 5, 6 i 10), 10 – a „gniadula”, b „mięsówka”, c „gniewus”, d „siwka”, „siwulka”, od smaku, e „cukrówka”, f „miodówka”, „gorzkówka”, jakoby z powodu wydzielania się mleczka, 12 – g „krowa”, „krówka”, od miejsca, w którym rośnie, 13 – „smrekówka” (por. pkt 6 gołąbek sosnowy), inne, 14 – „kwoka”

Inne określenia:
 
1. nie stwierdzono zbierania takich grzybów,
2. grzyb i nazwa znana, ale obecnie nie zbierają, dawniej tak,
3. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
4. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
5. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0329_01>

Zasięg

ogólnopolski