Przejdź do treści

Ule kłodowe / Log-made beehives (mapa 316, karta CLXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Ule kłodowe / Log-made beehives (mapa 316, karta CLXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; elementy zagrody ; pasieka ; ul kłodowy ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie uli kłodowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ule kłodowe, a) istniały jeszcze w czasie badań, b) zanikły po II wojnie światowej, 1 – stojące, 2 – nadrzewne, 3 – leżące. B. Ule kłodowe figuralne. 4 – antropomorficzne: postacie – 1. kultowe, np. ksiądz, biskup, święci, św. Jadwiga, św. Ambroży i inni. 2. świeckie, np. kobieta, szlachcic, pasterz, góral, żyd. 3. wojskowe, np. żołnierz, strażnik itp. 5 – zoomorficzne: 1. niedźwiedź. C. Inne ule. 6 – w formie budynków: 1. chałupa, 2. kościół, 3. wieża, 4. wiatrak. D. Przybliżone obszary występowania nazw. 7 – „barć”, 8 – „pień”, 9 – „kłoda”, 10 – „stojak”, 11 – „leżak”, 12 – „dłubak”, „dłubok”. E. Inne oznaczenia. 13 – zwarty obszar częstego występowania uli słomianych, 14 – nie stwierdzono występowania zjawiska, 15 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 16 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 17 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0333_01>

Zasięg

ogólnopolski