Przejdź do treści

Kierpce, postoły i drewniaki / Leather mocassins, bast-mocassins and wooden shoes (mapa 352, karta CXC)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Kierpce, postoły i drewniaki / Leather mocassins, bast-mocassins and wooden shoes (mapa 352, karta CXC)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; odzież ; strój ; elementy odzieży ; obuwie ; drewniaki ; obuwie skórzane ; kierpce ; obuwie plecione z łyka ; postoły ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje kierpce, postoły i drewniaki ; zawarto na niej następujące informacje: A. Formy obuwia,
- plecione z łyka, 1 – obuwie plecione z łyka używane jeszcze po I wojnie światowej, 2 – zgeneralizowany zasięg obuwia plecionego z łyka, używanego w II połowie XIX w.
- skórzane typu „kierpce”, 3 – z jednego płata skóry; w ostatnich latach z doszytą podeszwą, 4 – zgeneralizowany zasięg kierpców używanych w XIX w., 5 – niepewne wiadomości z literatury o występowaniu kierpców,
- drewniane, 6 – dłubane z jednego kawałka drewna; przybliżony okres wyjścia z użycia – początek XX w., 7 – pantofle z drewnianymi podeszwami i wierzchem z innego materiału; przybliżony intensywny okres zanikania – połowa XX w., 8 – buty z drewnianymi podeszwami i wierzchem z innego materiału; przybliżony intensywny okres zanikania – połowa XX w., 9 – obuwie z drewnianymi podeszwami  - typologicznie bliżej nieokreślone, 10 – obuwie drewniane – typologicznie bliżej nieokreślone. B. Przybliżone obszary i zasięgi nazw poszczególnych form obuwia,
- wyplecionego z łyka, 11 – „postoły”, „apostoły”, 12 – „kurpie”,
- skórzanego typu kierpce, 13 – zachodnia granica nazwy „chodaki” i wschodnia granica nazwy „kierpce”, pozostałe zasięgi tych nazw pokrywają się odpowiednio z zasięgami obuwia, 14 – „kurpiele”,
- drewnianego, 15 – zachodni zasięg i wyspowe występowanie nazwy „drewniaki”, 16 – „klapacze”, „klapatynki”, 17 – „klompy”, „klumpy”, 18 – południowy i wschodni zasięg występowania nazwy „korki”, „korczi”, 19 – „kurpie”, 20 – „pantofle”, 21 – „patony”, „patynki”, 22 – wschodni zasięg nazwy „trepy”

Inne określenia:

1. nie stwierdzono występowania (chamełek i określonych typów obuwia), 
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0369_01>

Zasięg

ogólnopolski