Przejdź do treści

Nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem. Występowanie wyrazu „gązwa” i niektórych innych nazw, określających ogniwo wiążące dzierżak z bijakiem (lub kapice) / Names of the joint of the flail connecting the handle with the swiple. Appearance of the word „gązwa” and certain other names, denoting the join of flail (mapa 12)

[na podstawie badań z 1953 i 1954 r. i innych danych]

Tytuł

Nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem. Występowanie wyrazu „gązwa” i niektórych innych nazw, określających ogniwo wiążące dzierżak z bijakiem (lub kapice) / Names of the joint of the flail connecting the handle with the swiple. Appearance of the word „gązwa” and certain other names, denoting the join of flail (mapa 12)

[na podstawie badań z 1953 i 1954 r. i innych danych]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; dzierżak ; bijak ; ogniwo ; kapica ; badania terenowe 1953-1954 ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazwy ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie nazwy gązwa. 1 - gązwa we właściwym znaczeniu, to rzemień podwójnie lub więcej razy złożony, spięty lub przewiązany, w formie pierścienia łączącego dzierżak z bijakiem, przy cepach typu gązewkowego, 2 - występowanie wyrazu gązwa na określenie sfory tj. ogniwa wiążącego dzierżak z bijakiem przy cepach kapicowych, 3 - określa obszar, w którym ubocznie występuje wyraz gązwa, na określenie kapic przy cepach kapicowych, 4 - zasięg cepów gązewkowych. B. Inne nazwy na określenie gązwy właściwej. 1. Inne (ruskie) nazwy na określenie wyżej opisanej gązwy (użołka, użowka). C. Występowanie niektórych ważniejszych nazw na określenie ogniwa wiążącego bijak z dzierżakiem przy cepach kapicowych. 1 - sfora, sforka, 2 - czwórka, cwórka, 3 - związadło, uwiąz, związ, związanie, zwięzki, wiązek, wiązka itp., porównaj użowka, 4 - rzemień, 5 - trok, 6 - szpuna, spona, 7 - inne nazwy, nie tworzące wyraźnych zasięgów (pierścień, oszołka, wojek, smyczka, łyk itp.)

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0012_01>

Zasięg

ogólnopolski