Przejdź do treści

Typy soch i nazwa „socha” na oznaczenie innych narzędzi do orania lub ich części / Types of wooden ploughs and the name of „socha” as determination of the other ploughing tools or their parts (mapa 3, karta III)

[stan na podstawie materiałów z lat 1953-1955 i innych danych]

Tytuł

Typy soch i nazwa „socha” na oznaczenie innych narzędzi do orania lub ich części / Types of wooden ploughs and the name of „socha” as determination of the other ploughing tools or their parts (mapa 3, karta III)

[stan na podstawie materiałów z lat 1953-1955 i innych danych]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; socha dwupolicowa ; socha łopatkowa ; badania terenowe 1953-1955 ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje typy soch i nazwę "socha" na oznaczenie innych narzędzi do orania lub ich części ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - sochy dwupolicowe, drewniane, 2 - sochy dwupolicowe, żelazne, 3 - zasięg sochy dwupolicowej żelaznej, 4 - sochy dwupolicowe drewniane i sochy łopatkowe, 5 - zasięg sochy łopatkowej, 6 - socha nie występuje jako narzędzie do orki, 7 - "socha" oznacza inne narzędzie orackie (pług, radło, płużyca) przy braku tradycji używania soch, 8 - "socha" oznacza części innych narzędzi orackich (rączki, płóz, słupice itp.) przy braku tradycji używania soch

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0020_01>

Zasięg

ogólnopolski