Przejdź do treści

Nazwy sań, włóków z ławką, jednopłozowych podkładek i dwukołowych wózków / Names of sledges, drags with a bench, single-runner pads and two-wheeled barrows (mapa 13, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Tytuł

Nazwy sań, włóków z ławką, jednopłozowych podkładek i dwukołowych wózków / Names of sledges, drags with a bench, single-runner pads and two-wheeled barrows (mapa 13, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; włók ; sanie ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy sań, włóków z ławką, jednopłozowych podkładek i dwukołowych wózków ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy krótkich (do 120 cm) sań włócznych do transportu narzędzi w pole. 1 - "sanie", "sanki" itp., 2 - "sanki bronne", "sanie do bron". B. Nazwy niektórych odmian włóków. 3 - "kupanice", włóki krokwiowe z ławką, 4 - "chodak" na określenie jednopłozowej podkładki, 5 - "podkład" pod lemiesz pługa. C. Nazwy narzędzi dwukołowych. 6 - "taradajka" do wywozu sochy. D. Zasięgi występowania niektórych form transportu. 7 - narzędzi kołowych, 8 - jednopłozowych podkładek pod lemiesz, 9 - włóków krokwiowych z ławką, 10 - najdalsza zachodnia granica włóków kątowych lekkich

Twórca

Trawińska, Maria

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0030_01>

Zasięg

ogólnopolski