Przejdź do treści

Obiekty w Kolekcji #22349

  • Kolekcja: Kwestionariusze Polskiego Atlasu Etnograficznego nr 8 z lat 1969-1977 pt. Wybrane zagadnienia z kultury społecznej i duchowej. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, syg. K8 (Archiwum PAE w Cieszynie)