Przejdź do treści

Osoby biorące udział w zaręczynach, II / Individuals taking part in engagement ceremony, II (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Osoby biorące udział w zaręczynach, II / Individuals taking part in engagement ceremony, II (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; krewni ; sąsiedzi ; znajomi

Opis

mapa ukazuje osoby biorące udział w zaręczynach ; zawarto na niej następujące informacje: 33. Poza młodymi - kto uczestniczy w takim zwyczaju: rodzice? swat (dziewosłęb)? marszałek? starosta? drużbowie? druhny, czy inne osoby? Oprócz młodych w zaręczynach brali udział: 1 – rodzice chrzestni, 2 – sąsiedzi, 3 – znajomi, koledzy, koleżanki, 4 – inne odpowiedzi (zob. mapa 20 i 22), 5 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
- na mapie uwzględniono również przypadki, gdy zaręczyny były aktem równoczesnym ze swatami i zmówinami, zob. mapa 18. 

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 144 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0566_01>

Zasięg

ogólnopolski