Przejdź do treści

Termin drugich zaprosin na wesele / Time of the second invitation for a wedding (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Termin drugich zaprosin na wesele / Time of the second invitation for a wedding (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości ; elementy obrzędu ; czas ; dni tygodnia

Opis

mapa ukazuje termin drugich zaproszeń na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Zapraszano: 1 – tydzień przed weselem, 2 – na kilka dni przed weselem, 3 – w przeddzień wesela, 4 – w dzień ślubu, 5 – inne, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości, 
- pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapa 549: Terminy obowiązujące przy zapraszaniu gości na wesele),
- dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż (na mapie pominięte zostały inne dane niż te pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych),
- na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym),
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 218 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0576_01>

Zasięg

ogólnopolski