Przejdź do treści

Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele / Traditional forms of inviting guests to a wedding (mapa 39) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 i 2003 r.]

Tytuł

Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele / Traditional forms of inviting guests to a wedding (mapa 39) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 i 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zapraszanie gości ; elementy obrzędu ; teksty ; błogosławieństwo ; oracja

Opis

mapa ukazuje tradycyjne formy zapraszania gości na wesele ; zawarto na niej następujące informacje: 45. Kto zapraszał gości weselnych? (...) Czy wygłaszał orację wierszowaną zawierającą treść zaproszenia? Zapisać tekst takiej przemowy! 46. Czy we wsi znano tylko jeden tekst — czy więcej? Ważne jeżeli chodzi o przesiedleńców zamieszkujących wieś, a pochodzących z różnych stron. 1 – oracje, 2 – błogosławieństwo, 3 – formy wyrażające szacunek, 4 – inne, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 265 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0585_01>

Zasięg

ogólnopolski