Przejdź do treści

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41b)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela / Name of the pre-nuptial gathering in the bride's house on the eve of a wedding (mapa 41b)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; wieczór panieński ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom panny młodej ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela ; zawarto na niej następujące informacje: 55. Zapisać miejscową nazwę zwyczajowego wieczoru odprawianego w domu młodej („dziewiczy wieczór", „zlubiny", „wieńczyny" — lub inaczej), co te nazwy oznaczają? 1 – "dobranoc", 2 – "dobranocka", 3 – "grają na dobranoc", 4 – "na dobranoc", 5 – "muzyka na dobranoc", 6 – "odgrywka", 7 – "odgrywiny", 8 – "wieczorynka", 9 – inne (por. mapy 41a, 41c, 41d, 41e, 41f), 10 – brak informacji, 11 – brak tradycji. 

Uwaga: 
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
-na mapie załączonej do karty w pkt. 9 błędnie podano numery map, zamiast: <por. 16a, 16c, 16d, 16e, 16f> winno być: <por. 41a, 41c, 41d, 41e, 41f>.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 287 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0588_01>

Zasięg

ogólnopolski