Przejdź do treści

Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego / Custom of smashing dishes on the wedding house's doorstep (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego / Custom of smashing dishes on the wedding house's doorstep (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; dom panny młodej ; próg ; tłuczenie naczyń

Opis

mapa ukazuje zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego ; zawarto na niej następujące informacje: 56. Kto uczestniczy w takim wieczorze? (Młody? Starosta, rajek? Ojciec, matka?) Jak taki wieczór odbywa się? Czy wymienione osoby pełnią jakieś funkcje obrzędowe? (...) Zapisać inne zwyczaje odbywające się tego wieczoru. Wróżą młodej? Jeśli tak — opisać te wróżby. 1 – zwyczaj istnieje, 2 – brak informacji, 3 – brak tradycji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
- pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapy 558 pt. Zwyczaj tłuczenia naczyń na progu domu weselnego),
- dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż (na mapie pominięte zostały inne dane niż te pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych),
- na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym),
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
- źródła inne: informacje dotyczące wsi spoza stałej sieci PAE uzyskane w trakcie badań terenowych Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w łodzi oraz Kwestionariusz uzupełniający 1/73/W. Sokołówna 1973.

Twórca

Mączyńska, Anna ; Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 372 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_600_01>

Zasięg

ogólnopolski