Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/29.28.X/1058.64.24/01 - Starosiedlice (ok. Iłży) - niecka

Tytuł

Fotografia PAE/F/29.28.X/1058.64.24/01 - Starosiedlice (ok. Iłży) - niecka

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; niecki ; 1964 ; Starosiedlice (ok. Iłży)

Opis

fotografia przedstawia drewnianą nieckę

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 27 listopada 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1805

Twórca

Kuśmierek, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_29.28.X_1058.64.24_01>

Zasięg

Starosiedlice (ok. Iłży) (sygnatura PAE: 29.28.X)

Mapy