Przejdź do treści

Nazwy zaręczyn, II / Names for engagement, II (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy zaręczyn, II / Names for engagement, II (mapa 21)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zaręczyny ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania zaręczyn?a jeśli tak, jak nazywają partnerów [...] Czy zaręczyny następowały w jakiś czas potem, po zmówinachZwyczaj polegający najczęściej na wiązaniu rąk młodych czy wręczaniu pannie pierścionka, ewentualnie połączony z ustaleniami majątkowymi nazywano: 1 – zmówiny, zmowa (19.32.XIV, 19.31.IX), smówiny (16.27.XVI, 16.32.VI, 17.24.VII, 22.30.XII – wg MAGP), smowy (19.32.XIII, 19.30.VII – MAGP), zmowy (30.19.XVI – wg MAGP), 2 – omówiny, umówiny (wg MAGP), 3 – namówiny (wg MAGP), 4 – zaloty, zalety (26.26.XIV, 16.32.XII – wg MAGP), 5 – swaty, 6 – dobitki, 7 – inne, rzadsze odpowiedzi [1- komplementa, 2 – druhny, 3 – pierścionki, pierszczonki (18.22.VIII), 4 – glendy, 5 – zwiady, 6 – wyglądy, oględziny (20.37.XV), 7 – obgadziny, 8 – verlobung,verlubung, 9 – osłęby, 10 – orędziny (wg MAGP), 11 – ślubiny (wg MAGP)], 8 – inne odpowiedzi (zob. mapa 20), 9 – brak tradycji, 10 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska od połowy XIX wieku do lat 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
- mapa została uzupełniona o punkty dodatkowe (spoza stałej sieci badawczej PAE): punkty oznaczone kolorem szarym zostały zaczerpnięte z literatury XIX-wiecznej (głównie prace O. Kolberga), punkty podkreślone na różowo zostały zaczerpnięte z literatury XX-wiecznej (zob. MAGP, mapa 124).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 21 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0621_01>

Zasięg

ogólnopolski