Przejdź do treści

Organizowanie kwesty dla panny młodej przed weselem / Organising a collection of money for the bride before the wedding  (mapa 2)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Tytuł

Organizowanie kwesty dla panny młodej przed weselem / Organising a collection of money for the bride before the wedding  (mapa 2)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; organizowanie kwesty ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dary weselne ; dar dla panny młodej

Opis

mapa ukazuje zwyczaj organizowania kwesty dla panny młodej przed weselem ; zawarto na niej następujące informacje: 51. Zbadać dokładnie czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przedślubnej" i zbiera dary na koszty wesela ? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna ? Czy zjawił się za pamięci ludzi. Kiedy? (Przed I wojną, przed ll wojną, po II wojnie). Jeżeli istniał, lecz zanikł- określić - kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano gdy rodzina była niezamożna ? A wesele trwało kilka dni lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. 52. Czy kwesta taka wiązała się z zaproszeniami, czy też odbywała się odrębnie? Jak ją dawniej nazywano, jak obecnie nazywają? 53. Kto chodził po takiej kweście: a) zapraszający, b) młodzi, c) drużbowie, d) drużki, b) młodzi, e) młodzi z drużbami lub inne osoby? Wymienić je. 54. Określić jakie dary dawano względnie - dają: a) zboże, b) mąkę, c) kaszę, d) groch, e) fasolę, f) nabiał, g) mięso (wieprzowe, wołowe, owcze), wędlinę, drób, h) chleb, pieczywo-jakie? i) wódkę lub inne napoje? (miód), j) pieniądze lub inne dobra (jakie?), k) inne dary-jakie? A. Zwyczaj kwestowania przed weselem: 1 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 2 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości za pamięci informatorów. B. Zwyczaj wspomagania ubogich narzeczonych: 3 – informacje pochodzą z literatury XIX-wiecznej oraz monografii F. Olesiejuka, 4 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości za pamięci informatorów, 5 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 2 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0632_01>

Zasięg

ogólnopolski