Przejdź do treści

Produkty przynoszone na ucztę podczas kolejnych dni wesela / Products brought to the reception during the subsequent days of the wedding (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Tytuł

Produkty przynoszone na ucztę podczas kolejnych dni wesela / Products brought to the reception during the subsequent days of the wedding (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2003]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; poprawiny ; elementy obrzędu ; uczta ; poczęstunek

Opis

mapa ukazuje produkty przynoszone na ucztę podczas kolejnych dni wesela ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: Która z form współdziałania występuje we wsi? [...]. Przynoszenie gotowych potraw na ucztę weselną? 212. Czy uczestnicy „poprawin" przynoszą jakieś dary, jeśli tak - co przynoszą? Potrawy? Żywność? Napoje, podarunki inne? Wymienić je. Przynoszono: 1 – alkohol, 2 – produkty żywnościowe, 3 – zwyczaj praktykowany był w przeszłości, 4 – informacje uzyskane z wypowiedzi osób przesiedlonych i osadników, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji. 

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 3 : Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku). Wrocław : Cieszyn 2009, wklejka na końcu : mapa 19 ; syg. <PAE/KOM/11/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2009

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0649_01>

Zasięg

ogólnopolski