Przejdź do treści

Tradycje obsiewania nowin i odłogów prosem / Traditions of sowing newly-ploughed virgin soil as well as fallows with millet (mapa 24, karta XI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Tradycje obsiewania nowin i odłogów prosem / Traditions of sowing newly-ploughed virgin soil as well as fallows with millet (mapa 24, karta XI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; rośliny uprawne ; zboża ; proso ; siew i sadzenie ; siew

Opis

mapa ukazuje tradycje obsiewania nowin i odłogów prosem ; zawarto na niej następujące informacje: Obsiewanie prosem. 1 - ma charakter reliktowy, stosuje się je sporadycznie, 2 - nie jest stosowane, ale wspominane jest przez starszych ludzi, 3 - nie występuje. Brak danych co do występowania przed II wojną światową, 4 - zachodnia granica obszaru, na którym stosuje się uprawę prosa względnie niedawno ją zarzucono. 5 - obszary na których po II wojnie światowej pojawiło się sporadycznie obsiewanie nowin, odłogów prosem

Twórca

Gorczyńska, Halina

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk ; Skarżyński, Tomasz. Oprac. graf.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0041_01>

Zasięg

ogólnopolski