Przejdź do treści

Rodzice chrzestni wręczają dziecku inne przedmioty / Godparents present the child with other objects (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976] 

Tytuł

Rodzice chrzestni wręczają dziecku inne przedmioty / Godparents present the child with other objects (mapa 22)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976] 

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; rodzice chrzestni ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; akcesoria rytualne ; akcesoria religijne ; dar ; dar dla noworodka

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wręczania przez rodziców chrzestnych innych przedmiotów dla dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych: 57. Obdarowywanie. Czy obdarowywał kum chłopca a czym dziewczynkę? Wymienić: a) rodzaj darów i określić ich symboliczne znaczenie. b) czym obdarowywała kuma chłopczyka a czym dziewczynkę. Wymienić dary. c) czy w zakresie obdarowywania panowała i panuje dowolność? Czy istniały /istnieją/ obowiązujące normy lub przynajmniej zwyczajowe normy? (np. dary: z białego płótna, białej koszulki, monety, kożucha, igieł i szpilek, pióra itp.). Znany jest zwyczaj obdarowywania dziecka: 1 – zbożem, 2 – cukierkami, 3 – kołderką lub poduszką, 4 – zabawką, 5 – biżuterią, 6 – zegarkiem, 7 – świecą, 8 – medalikiem (por. mapę 20), 9 – inne odpowiedzi (zob. komentarz oraz mapy 20 i 21), 10 – brak tradycji, 11 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa obejmuje praktyki znane informatorom indagowanym w latach 70. XX wieku,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Kopp, Przemysław

Źródło

Przemysław Kopp : Agnieszka Pieńczak : Rodzice chrzestni. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. I : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław : Cieszyn 2010, s. 306 ; syg. <PAE/KOM/12/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Pieńczak, Agnieszka. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0721_01>

Zasięg

ogólnopolski