Przejdź do treści

Pierwsze karmienie piersią / The first feeding of the child (mapa 1)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Pierwsze karmienie piersią / The first feeding of the child (mapa 1)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; pierwsze karmienie piersią ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; babka

Opis

mapa ukazuje pierwsze karmienie piersią ; zawarto na niej następujące informacje: 1. Czy temu pierwszemu karmieniu towarzyszą: a) jakieś zabiegi o charakterze magicznym? np. celem zabezpieczenia dostatku pokarmu? zdrowego pokarmu?pomyślnego rozwoju dziecka? b) czy osoba podająca dziecko do karmienia wypowiada jakąś formulę? Jakieś powiedzenie zwyczajowe, przysłowie? (odnotować w cudzysłowie)Przy pierwszym karmieniu: 1 – podawano dziecko wpierw do prawej piersi, aby nie było leworęczne, 2 – matka wykonywała znak krzyża nad dzieckiem, 3 – osoba podająca do karmienia wykonywała znak krzyża nad dzieckiem, 4 – matka wykonywała znak krzyża nad swoją piersią, 5 – osoba podająca wykonywała znak krzyża nad piersią położnicy, 6 – babka kropiła pierś położnicy święconą wodą (w punkcie 19.33.XVI czyniła to sama matka), 7 – wykonywano nad dzieckiem znak krzyża, brak dokładniejszych danych, 8 – osoba podająca dziecko (czasem matka) wypowiadała specjalne formuły słowne do dziecka, 9 – inne odpowiedzi (zob. komentarz), 10 – brak tradycji, 11 – brak odpowiedzi. 

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta – małymi pustymi kółkami,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2 : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław : Cieszyn 2013, s. 81 ; syg. <PAE/KOM/13/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0750_01>

Zasięg

ogólnopolski