Przejdź do treści

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, I / Some bans associated with excessively prolonged breastfeeding, I (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, I / Some bans associated with excessively prolonged breastfeeding, I (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; zakazy i nakazy okresu ciąży i połogu ; rytuały okresu połogu ; odłączanie dziecka od piersi ; elementy obrzędu ; czas

Opis

mapa ukazuje niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka ; zawarto na niej następujące informacje: 65. W jakim terminie odłącza się dziecko od piersi? a) przed I wojną światową? b) w jakim - obecnie? Czy u wszystkich jednakowo? [...] d) Czy odłączeniu od piersi towarzyszą jakieś czynności typu magicznego? Może wymawia się jakieś formuły obrzędowe? [...] Proszę podać stare wierzenia związane z odłączaniem dziecka od piersi. Kiedy odłącza się łub odłączało dawniej dziecko od piersi? W jakim czasie było najlepiej, a w jakim nie należało tego robić? W jakiej porze roku, czy w których dniach i dlaczego? (np. w czasie zbiorów na polu, gdy drzewa owocowe kwitły, ptaki odlatywały itp. - dlaczego). Dziecko nie wolno zbyt długo karmić piersią, w tym: 1 – karmić dłużej niż dwa Wielkie Piątki, 2 – karmić przez trzy Wielkie Piątki, 3 – inne odpowiedzi (zob. mapa 4 i komentarz), 4 – brak tradycji, 5 – brak odpowiedzi. 

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta – małymi pustymi kółkami,
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. 2 : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Wrocław : Cieszyn 2013, s. 95 ; syg. <PAE/KOM/13/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0752_01>

Zasięg

ogólnopolski