Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/32.16.XII/1196.60.21/01 - Konopki (ok. Łomży) - pola (widok ogólny)

Tytuł

Fotografia PAE/F/32.16.XII/1196.60.21/01 - Konopki (ok. Łomży) - pola (widok ogólny)

Temat

kultura materialna ; osadnictwo ; formy osadnicze ; wieś ; pole uprawne ; pastwisko ; łąka ; 1960 ; Konopki (ok. Łomży)

Opis

fotografia przedstawia ogólny widok pól oraz fragment zbiornika wodnego

Uwaga:
-na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 6 marca 1969,
- w odległości 1 km od siebie znajdują się dwie wsie Konopki Tłuste i Konopki Chude, stąd lokalizacja miejscowości Konopki na mapie jest przybliżona.

Twórca

Pudło, Kazimierz

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1960

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_32.16.XII_1196.60.21_01>

Zasięg

Konopki (ok. Łomży) (sygnatura PAE: 32.16.XII)

Mapy