Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/9.22.XII/930.65.21/01 - Mozów (ok. Sulechowa) - koryto

Tytuł

Fotografia PAE/F/9.22.XII/930.65.21/01 - Mozów (ok. Sulechowa) - koryto

Temat

kultura materialna ; hodowla zwierząt ; odżywianie ; podawanie ; pojenie ; naczynia ; koryto ; 1965 ; Mozów (ok. Sulechowa)

Opis

fotografia przedstawia drewniane koryto

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 30 listopada 1968, pieczątka "praca sezonowa" z datą listopad 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1776

Twórca

Kurek, Ewa

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_9.22.XII_930.65.21_01>

Zasięg

Mozów (ok. Sulechowa) (sygnatura PAE: 9.22.XII)

Mapy