Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/11.14.VI/02 - Nętno (ok. Drawska Pomorskiego)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/11.14.VI/02 - Nętno (ok. Drawska Pomorskiego)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; jagody ; zioła ; korzenie ; owoce ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Nętno (ok. Drawska Pomorskiego) ; woj. zachodniopomorskie

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: czernice - borówki, chmiel, chrzan, poziomki, jerzyny (jeżyny?)

Twórca

Chmielewski, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_11.14.VI_02>

Mapy