Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/14.21.IX/02 - Szreniawa (ok. Poznania)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/14.21.IX/02 - Szreniawa (ok. Poznania)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; owoce ; jagody ; zioła ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Szreniawa (ok. Poznania) ; woj. wielkopolskie

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: babi chleb (ślaz zaniedbany - Malva neglecta L.), torki (tarnina - Prunus spinosa L.), jeżyny (Rubus L.), głóg (Rosa canina), jagody (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), czerwone jagody (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.), szczaw (Rumex acetosa L.), orzechy laskowe (Leszczyna pospolita - Corylus avellana L.)

Twórca

Michalak, Maria

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_14.21.IX _02>

Zasięg

Szreniawa, ok. Poznania (sygnatura PAE: 14.21.IX)

Mapy