Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/14.31.III/01 - Wigańcice (ok. Ząbkowic Śląskich)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/14.31.III/01 - Wigańcice (ok. Ząbkowic Śląskich)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; nazwy gwarowe ; 1949 ; Wigańcice (ok. Ząbkowic Śląskich)

Opis

ankieta PAE nr 1 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: lebioda

Twórca

Poznański, Antoni

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1949

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_14.31.III _01>

Zasięg

Wigańcice, ok. Ząbkowic Śląskich (sygnatura PAE: 14.31.III)

Mapy