Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/15.22.I/01 - Kórnik (ok. Poznania)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/15.22.I/01 - Kórnik (ok. Poznania)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; zioła ; liście ; drzewa ; owoce ; jagody ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Kórnik (ok. Poznania)

Opis

ankieta PAE nr 1 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: leszczyna (leszczyna pospolita - Corylus avellana L.), szczaw polny (Rumex acetosella L.), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.), ślaz dziki (Malva sylvestris L.), borówka czernica (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.), poziomka pospolita (Fragaria vesca L.), malina kamionka (Rubus saxatilis), jeżyna popielica, jeżyna sinojagodowa - Rubus caesius L.)

Twórca

Majkowski, Edmund

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_15.22.I_01>

Zasięg

Kórnik, ok. Poznania (sygnatura PAE: 15.22.I)

Mapy