Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/18.27.X/02-04 - Świba (ok. Kępna)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/18.27.X/02-04 - Świba (ok. Kępna)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; główki kwiatowe ; łodygi ; jagody ; drzewa ; kora ; owoce ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Świba (ok. Kępna)

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w nich dane o następujących roślinach: dzika kapusta - dziko kapusta, zajęcza kapusta, kocieyrjska?, głóg, kowalowe kluski ?

oraz ankieta PAE nr 4 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących wykorzystywanych w lecznictwie ; zawarto w nich dane o następujących roślinach: rumianek, lipa ; olszka, dębek, tyrment? (ziarna żyta), czarne jagody, piołun, dziurawiec, dzika róża, borzerie?, kostka wodna?

Twórca

Szajnerman, Roman

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_18.27.X _02> , <PAE_A1_18.27.X _04>

Zasięg

Świba, ok. Kępna (sygnatura PAE: 18.27.X)

Mapy