Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/18.29.VIII/01-02 - Kujakowice Dolne (ok. Kluczborka)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/18.29.VIII/01-02 - Kujakowice Dolne (ok. Kluczborka)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; łodygi ; nasiona ; owoce ; jagody ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Kujakowice Dolne (ok. Kluczborka)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: lebioda (łoboda ogrodowa - Atriplex hortensis), wężownik (rdest wężownik - Polygonum bistorta L.), hadrych (z niem. Hearich) (rzodkiew świrzepa, łopucha - Raphanus raphanistrum L.), kudrybon (bluszczyk kurdybanek - Glechoma hederacea L.), szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), korba (karba) (kminek zwyczajny - Carum carvi L.), koper (koper ogrodowy - Anethum graveolens L.), bez (bez czarny, dziki bez czarny - Sambucus nigra L.), jagoda (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), borówka (borówka brusznica - Vaccinium vitis-idaea L.),

Twórca

Gorzel, Paweł

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_18.29.VIII_01> , <PAE_A1_18.29.VIII_02>

Zasięg

Kujakowice Dolne, ok. Kluczborka (sygnatura PAE: 18.29.VIII)

Mapy