Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/26.26.XI/02 - Ossa (ok. Przysuchy)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/26.26.XI/02 - Ossa (ok. Przysuchy)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; zioła ; kwiaty ; owoce ; drzewa ; sok ; grzyby ; nazwy gwarowe ; [ca 1948 ] ; Ossa (ok. Przysuchy)

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), zajęcza kapusta (szczawik zajęczy - Oxalis acetosella L.), lebioda (komosa biała - Chenopodium album L.), tatarak (Acorus calamus), czarne jagody (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), czerwone jagody (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.), borówki Borzcówki, włochynie, kamionki, jeżyny, maliny, torki, orzechy, kalina, korciepy, dziko rosnące jabłka i gruszki, akacja, lipa, brzoza, wiśnie, śliwy,grzyby: borowiki, podgrzybki, zajęcze grzybki, rydze, maślaki, czerwonki, sidary?, mimki, gąski, kurosy, sarny, członki, kanie, babie łuszy, pieczarki, opieńki, koziarki, jemioły.

Twórca

Bartosa, Józef

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE/A1/26.26.XI/02>

Zasięg

Ossa, ok. Przysuchy (sygnatura PAE: 26.26.XI)

Mapy