Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/26.36.XIV/02 - Stara Wieś (ok. Limanowej)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/26.36.XIV/02 - Stara Wieś (ok. Limanowej)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; zioła ; owoce ; drzewa ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Stara Wieś (ok. Limanowej)

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: głóg (głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna), tarka (śliwa tarnina, tarnina, tarka - Prunus spinosa L.), dzika róża (Rosa canina), zajęcza kapusta (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), czernica - jeżyna (Rubus), malina (Rubus idaeus L.), zajęcze karpiele - żółta koniczynka (szczawik żółty - Oxalis stricta L.), korczyna - czeremcha (czeremcha pospolita - Prunus padus), buk (buk zwyczajny - Fagus sylvatica L.), dzika poziomka (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.)

Twórca

brak danych o korespondencie

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_26.36.XIV_02>

Zasięg

Stara Wieś, ok. Limanowej (sygnatura PAE: 26.36.XIV)

Mapy