Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/27.26.I/01-02 - Nowe Miasto (ok. Grójca)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/27.26.I/01-02 - Nowe Miasto (ok. Grójca)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; zioła ; łodygi ; owoce ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Nowe Miasto (ok. Grójca)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: szczaw (Rumex acetosa), komosa (komosa biała - Chenopodium album L.), pokrzywa (pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica L.), zajęcza kapusta (szczawik zajęczy - Oxalis acetosella L.), poziomki (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.), czorne jagody (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), pijanica - włochinia (borówka bagienna - Vaccinium uliginosum), jerzyny (Rubus), borówki (borówka brusznica - Vaccinium vitis-idaea L.), berberys (berberys zwyczajny - Berberis vulgaris L.), tarnina (Prunus spinosa L.), głóg (głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna), dzika róża (Rosa canina),

Twórca

Chojnacki, Dyonizy

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_27.26.I _01> , <PAE_A1_27.26.I _02>

Zasięg

Nowe Miasto, ok. Grójca (sygnatura PAE: 27.26.I)

Mapy