Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/28.22.IX/01-02 - Chrzanów (ok. Warszawy)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/28.22.IX/01-02 - Chrzanów (ok. Warszawy)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; [ca 1948] ; Chrzanów (ok. Warszawy)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie ; zawarto w niej dane o następujących roślinach: szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), komosa - lebioda (komosa biała - Chenopodium album L.)

Twórca

Kotarba, Adolf

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_28.22.IX _01> , <PAE_A1_28.22.IX _02>

Zasięg

Chrzanów, ok. Warszawy (sygnatura PAE: 28.22.IX)

Mapy