Przejdź do treści

Przechowywanie ziarna w osobnym wnętrzu w obrębie budynków dla zwierząt / Storage of grain in a special chamber within the housing provided for livestock (mapa 42, karta XVII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Przechowywanie ziarna w osobnym wnętrzu w obrębie budynków dla zwierząt / Storage of grain in a special chamber within the housing provided for livestock (mapa 42, karta XVII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; komora ; spichrz ; elementy budynku ; wnętrze ; ziarno

Opis

mapa ukazuje zwyczaj przechowywania ziarna w osobnym wnętrzu w obrębie budynków dla zwierząt ; zawarto na niej następujące informacje: Rodzaje usytuowania takich wnętrz. 1 - ziarno przechowują w komorach związanych z budynkami dla zwierząt, 2 - nie stwierdzono przechowywania ziarna w komorach związanych z budynkami dla zwierząt, 3 - najdalszy zachodni zasięg spichrzy

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0059_01>

Zasięg

ogólnopolski