Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/31.15.III/01-02 - Rakowo (ok. Pisza )

Tytuł

Ankieta PAE/A1/31.15.III/01-02 - Rakowo (ok. Pisza )

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; łodygi ; główki kwiatowe ; korzenie ; owoce ; jagody ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Rakowo (ok. Pisza )

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), gorczyca, komosa (rzodkiew świrzepa, łopucha - Raphanus raphanistrum L.), głóg, jarzębina, chrzan, kamiuczek?, poziomki, zajęczy szczaw, lipa (Tilia parvifolia), mięta (mięta polna - Mentha arvensis L.), macierzanka, jarzębina (Sorbus aucuparia),

Twórca

Wróbel (Buczkowska), Wanda

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_31.15.III _01> , <PAE_A1_31.15.III _02>

Zasięg

Rakowo, ok. Pisza (sygnatura PAE: 31.15.III)

Mapy