Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/31.30.VIII/01-02 - Kozłówka (ok. Kraśnika)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/31.30.VIII/01-02 - Kozłówka (ok. Kraśnika)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; zioła ; liście ; pędy ; nasiona ; owoce ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Kozłówka (ok. Kraśnika)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: poziomka (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.), tarnina (Prunus spinosa L.), głóg (głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna), kocierba?, dziady, orzeszyna (leszczyna pospolita - Corylus avellana L.), szczaw (szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L.), bziok (dziki bez czarny - Sambucus nigra L.), chrząstka, czarna jagoda (borówka czarna - Vaccinium myrtillus L.), berberys (berberys zwyczajny - Berberis vulgaris L.), zajęcza kapusta, borówka, anyszek, chrzan, dzika róża, łoboda

Twórca

Ciozdówna, Teodozja

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_31.30.VIII _01> , <PAE_A1_31.30.VIII _02>

Zasięg

Kozłówka, ok. Kraśnika (sygnatura PAE: 31.30.VIII)

Mapy