Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/32.29.IX/01-02 i PAE_A1_32.29.XIV/01-02 - Dzierzkowice-Góry i Dzierzkowice-Wola (ok. Kraśnika)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/32.29.IX/01-02 i PAE_A1_32.29.XIV/01-02 - Dzierzkowice-Góry i Dzierzkowice-Wola (ok. Kraśnika)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; owoce ; pędy ; główki kwiatowe ; nazwy gwarowe ; [ca 1948] ; Dzierzkowice-Góry (ok. Kraśnika) ; Dzierzkowice-Wola (ok. Kraśnika)

Opis

ankieta PAE nr 1 i 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: poziomka (poziomka pospolita - Fragaria vesca L.) , czarna jagoda (borówka czarna - Vaccinium myrtillus), borówka (borówka brusznica - Vaccinium vitis-idaea L.), jeżyna (jeżyna gruczołowata - Rubus hirtus), głóg (głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna) , ptasie wino (konwalijka dwulistna - Maianthemum bifolium) , berberys (berberys zwyczajny - Berberis vulgaris L.), anyszek, pieprz turecki, kamyki, lebioda (komosa biała - Chenopodium album L.) , szczaw, koper, mienta (mięta?), chrzan, sasanka, zająca kapusta, tarnina - (śliwa tarnina, tarnina, tarka - Prunus spinosa L.), łoboda (lebioda - Chenopodium album)

Twórca

Sałacianka, Cecylia

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

[ca 1948]

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_32.29.IX_02> <PAE_A1_32.29.XIV_01> , <PAE_A1_32.29.XIV_02>

Zasięg

Dzierzkowice-Góry (sygnatura PAE: 32.29.XIV) i Dzierzkowice-Wola (32.29.IX), ok. Kraśnika

Mapy