Przejdź do treści

Występowanie spichrzy. Występowanie spichrzy – osobnych budynków, służących do przechowywania wymłóconego zboża w gospodarstwach chłopskich / Appearance of granaries (mapa 45, karta XVIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Występowanie spichrzy. Występowanie spichrzy – osobnych budynków, służących do przechowywania wymłóconego zboża w gospodarstwach chłopskich / Appearance of granaries (mapa 45, karta XVIII)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; zboże

Opis

mapa ukazuje występowanie spichrzy – osobnych budynków, służących do przechowywania wymłóconego zboża w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – spichrze występują obecnie i istniały dawniej, 2 - spichrze istniały dawniej - stwierdzono ich zanik w latach 1920-1945, 3 - spichrze istniały w latach 1860-1920; brak danych co do ich współczesnego istnienia, 4 - spichrze pojawiły się w okresie międzywojennym; nie stwierdzono ich istnienia przed rokiem 1920, 5 - spichrze obecnie nie występują i brak jest danych o ich istnieniu w przeszłości, 6 - daty nad znakiem oznaczają występowanie zjawiska przed rokiem 1860

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0062_01>

Zasięg

ogólnopolski